Keyfiyyətə nəzarət

İstehsal

Xammal

Keyfiyyət-1

Naxışların hazırlanması

Keyfiyyət-2

Kalıplama

Keyfiyyət-3

Əritmə və tökmə

Keyfiyyət-4

İstilik Qoruma və Qum Təmizləmə

Keyfiyyət-5

İstilik müalicəsi

Keyfiyyət-6

Qaynaq.Taşlama və emal

Keyfiyyət-7

Tam Yoxlama

Keyfiyyət-8

Boya və Sprey

Keyfiyyət-9

Nümunələrin hazırlanması, əritmə, istilik müalicəsi, emal və montaj daxil olmaqla hərtərəfli daxili imkanlardan istifadə edərək, WJ bütün istehsal prosesində Tam Proses Keyfiyyətinə Nəzarətini qürurla yerinə yetirir, bütün sarsıdıcı köhnəlmələrin, hissələrin və əsas komponentlərin çatdırılmasının 100% keyfiyyətə uyğunluğunu təmin edir.